Breaking News
Loading...
วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2552

ต้องขอทำความเข้าใจกับท่านที่บังเอิญเปิดบล็อคนี้ขึ้นมาและก็บังเอิญอ่านทุกข้อเขียนว่า ท่านอาจจะมองเห็นความขัดแย้งกันเองของข้อเขียนเหล่านี้และก็ต้องคิดออกเองว่าผู้เขียนน่าจะไม่สมประกอบทางความคิดเพราะสับสนวกวนทางการแสดงออก
ขอยอมรับในความสับสนนี้ว่าเป็นไปตามธรรมชาติของความคิดคน ซึ่งไม่ปฏิเสธในเรื่องนี้แต่ขอชี้แจงว่าในการเขียนนั้นไม่เคยหันกลับไปอ่านข้อเขียนเดิมแม้แต่น้อย ทุกอย่างเป็นไปตามความคิดที่เกิดขึ้นมาในขณะที่ดำเนินการเขียนข้อความอยู่วินาทีต่อวินาที ความคิดนี้จึงมีการผันแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและอารมณ์
คิดอยู่เหมือนกันว่าอีกซัก 4-5 ปี ถ้าไม่ตายก่อนจะย้อนกลับไปอ่านข้อเขียนของตัวเองซักครั้ง แต่ก็เป็นเพียงความคิดเหมือนกันเพราะไม่อยากจะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรก็ตามที่เปิดเผยออกไปสู่สาธารณชนแล้ว การที่จะไปเสียใจในความผิดพลาดกับเรื่องอดีตเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะทำที่สุดของคน
ช่วงเวลาที่สำคัญคือการลงมือทำหลังจากที่ผ่านการตัดสินใจอย่างถี่ถ้วน นั่นคือความถูกต้อง
ผลที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นเรื่องที่ควรจะอยู่ในความคาดคิดแล้วและจะต้องยอมรับผลที่เกิดตามมา
ดังนั้น ไม่มีคำว่าผิดพลาดในแง่ของความเป็นจริงของการตัดสินใจของตัวเอง
ทุกอย่างเป็นเพราะการตัดสินใจหรือเพราะสันดานของคน นั่นเป็นคำถามที่แท้จริง
บอกตรงๆ ว่ารู้สึกดีใจที่ผ่านวันที 31 ธันวาคม มาได้อีกครั้ง
จนไม่อยากจะเขียนอะไรที่ก่อให้เกิดความบาดหมาง .. ในใจของตัวเอง