Breaking News
Loading...
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
no image
Info Post

เรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองย่อมถูกถ่ายทอดออกไปสู่สาธารณชนทั่วไปในหลายๆ ทางอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์หรือวารสาร...

วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
no image
Info Post

บรรยากาศในบ้านเมืองยังคงวังเวง แม้จะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงแต่ก็ใช่ว่าจะเงียบสงบ มันเหมือนกับทะเลที่ราบเรียบเพื่อรอเวลาพายุรุนแรงที่จะเกิดขึ้น ...