Breaking News
Loading...
วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2551
no image

ก็คงไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่เกี่ยวกับบทบาทของนักการเมืองหรือเรื่องของการเมืองในตอนนี้ เพราะสถานการณ์ยังคงอึมครึมไร้ทางออก ต่างฝ่ายต่างยืนหลั...

วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2551
no image

อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ก็จะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี คนที่ 26 ของประเทศไทย ซึ่งก็รู้กันอยู่แล้วว่าใ...

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551
no image

เหตุที่ต้องปล่อยวางการบันทึกไว้นานถึง 15 วัน ก็เพราะเกิดความเบื่อหน่ายกับวิถีทางการปฏิบัติตนของนักการเมือเต็มที ความวุ่นวายทั้งมวลที่ปรากฎให...