Breaking News
Loading...
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

Info Post
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองย่อมถูกถ่ายทอดออกไปสู่สาธารณชนทั่วไปในหลายๆ ทางอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์หรือวารสารต่างๆ นานา ทาง Internet ทางดาวเทียมสู่ทั่วโลก แต่ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการกระจายข่าวสารนั้น ควรจะคำนึงถึงปัจจัยหลายประการที่มีผลกระทบโดยตรงต่อข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น และย่อมเกิดผลบางประการต่อผู้ที่รับทราบ ปัจจัยดังกล่าวได้แก่
1. ปฏิกริยาต่อข้อมูลข่าวสารที่กระจายออกไป
- ต้องทราบว่าช่องทางของข่าวสารนั้นออกมาจากฝ่ายใดหรือควรจะทราบดีว่าสื่อนั้นเอนเอียงไปทางฝ่ายใดอย่างชัดแจ้ง หรือไม่ชัดแจ้งก็ตามที มูลเหตุนี้จึงต้องอาศัยวิจารณญานอย่างหนักหน่วงกว่าปกติวิสัย (ข่าวที่ได้รับจึงต้องหารสองไว้ตลอด)หากผู้รับมีใจที่เอนเอียงอยู่แล้ว ข่าวสารที่ได้รับย่อมกระตุ้นเชื้อไฟให้ลุกโหมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
- หากมีหลักฐานยืนยันได้ว่าสื่อหรือช่องทางนั้นเป็นกลาง หรือเชื่อได้ว่าเป็นกลางจริง ก็ควรจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยประกอบของการสื่อสารนั้นว่ากำลังเอนเอียงไปตามกระแสของประชาชน หรือมีวี่แววว่ากำลังโอนเอนไปทางอำนาจบางอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุม (ข่าวที่ได้รับยังจำเป็นต้องหารสองอยู่เหมือนกัน) ข่าวสารนั้นย่อมจะมีจังหวะที่จะถูกชี้นำให้เอนเอียงไปทางหนึ่งทางใดด้วยปฏิกริยาจากประชาชนส่วนใหญ่ หรือ จากบรรดาชนชั้นนำ ซึ่งผู้ที่รับข่าวสารนั้นให้การเคารพเชื่อฟัง
- การรับข่าวสารโดยตรงจากการบอกเล่า ชักชวน โฆษณาชวนเชื่อ หรือด้วยการโน้มน้าวด้วยวิธีการอื่นใด เป็นสิ่งที่ท้าทายในการพิสูจน์ถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราได้ว่า มีวิจารณญานอยู่ในระดับใด รู้เท่าทัน / รู้ข้อเท็จจริง / มีการตัดสินใจที่ผ่านการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว / หรือ โง่ เชื่อตามคำบอกเล่านั้นจนไม่ต้องตัดสินใจอะไรอีกต่อไปให้เปลืองสมอง
(ต้องขออภัยที่จำเป็นในการสรุปลงไปในขณะนี้ว่า คนไทยส่วนหนึ่งยังตกอยู่ในวังวนของการปฏิบัติทุกอย่าง โดยไม่ต้องใช้สมองคิด อันสืบเนื่องมาจากประชาชนส่วนใหญ่ในแผ่นดินอยู่ภายใต้การถูกครอบงำทางความคิดมาเนิ่นนานและต่อเนื่อง)
2. สามัญสำนึกในการใช้ สติปัญญา ของผู้ที่รับข่าวสาร
- ผู้รับข่าวสารนั้นสามารถมองเห็นภาพอนาคตของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือไม่? หรืออาจจะคาดเดาได้หรือไม่ว่าจะเกิดผลอะไรตามมา?
- ปัญหาทุกปัญหาย่อมมีจุดเริ่มต้นของมัน การที่จะตัดสินปัญหาทุกอย่าง จึงต้องอาศัยข้อสรุปจากข้อมูลทุกอย่างที่สามารถใช้สติปัญญารวบรวมมาได้ในขณะนั้น (แต่การมองข้ามปัญหาก็ย่อมเกิดขึ้นกับผู้ที่ตกอยู่ในห้วงของตัณหาหรือตกอยู่ในพันธะสัญญาของคำว่า บุญคุณ ที่ตนต้องทดแทน และมองเห็นว่าสำคัญกว่าคำว่า บุญคุณของแผ่นดิน)
3. สำหรับผู้ที่ให้ความสนใจต่อข้อมูลข่าวสารจะสามารถสรุปทางเลือกของตนได้จากข้อมูลข่าวสารทั้งหลายทั้งปวงที่จะไหลหลั่งออกมาทุกระยะ และนำข้อมูลเหล่านั้นมาเปรียบเทียบเพื่อค้นหาความจริง (เพราะความจริงนั้น ไม่ว่าจะพูดกี่ครั้งก็จะไม่มีทางผิดเพี้ยนไปได้ แต่คนพูดเท็จบ่อยครั้ง ไม่มีทางที่จะจำได้ว่าตนพูดเท็จในเรื่องไหนไว้บ้าง ดังนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้และนำมาเป็นข้อพิจารณาวิเคราะห์เหตุและผล นั่นเป็นสิ่งที่ คน ทั่วไป พึงกระทำ

ถึงนาทีนี้ไม่มีข้างใดเป็นฝ่ายถูกอีกต่อไปแล้ว เพราะด้วยเหตุผลหลายประการทำให้มองเห็นถึงความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน และตัณหา ของผู้นำทั้งสองฝ่ายได้อย่างชัดเจน ว่า ไม่เคยมองเห็นความสำคัญของความเป็นประเทศชาติมากไปกว่าตัณหาที่มีอยู่ในความคิดของตน อันทำให้ฝ่ายที่ได้รับการยอมรับว่ามีส่วนช่วยกอบกู้ประเทศชาติ กำลังกลับกลายเป็นฝ่ายที่ทำให้ประเทศชาติย่อยยับ สมดังเจตนารมณ์ของอีกฝ่ายที่มีความต้องการเช่นนั้นอยู่แล้วในความคิดเช่นกัน

มีคำถามอยู่มากมายว่า รัฐบาล คืออะไร ? รัฐบาลมีหน้าที่อะไร? สภานิติบัญญัติ เป็นองค์กรหลักที่เรียกว่า ฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศอยู่หรือไม่? ทำไมรัฐสภาจึงต้องเป็นฝ่ายเดียวกับฝ่ายบริหาร? อำนาจอธิปไตยของชาติมีอยู่กี่ส่วนกันแน่?
และจากบทบาทของคนบางคนในรัฐบาล คนบางคนในสภาผู้แทนราษฎร ที่ออกมากล่าวหาว่า ทหารไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ของตน ทำให้นึกเวทนาว่า คนที่ตะปีนบันไดอำนาจขึ้นมาจนถึงระดับนี้ยังสามารถโง่จนไม่รู้บทบาทที่แท้จริงของทหารว่า มีหน้าที่หลักในการรักษาอธิปไตยของชาติด้วยการต่อสู้กับอริราชศัตรู และการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพสูงสุด
ไม่ใช่การตอบสนองต่อคำสั่งของนักการเมืองที่ขึ้นมามีอำนาจ(ไม่ว่าจะมาด้วยวิธีการใด)เพียงชั่วคราว แล้วจะมาชี้นิ้วสั่งให้ทหารไปฆ่าประชาชนคนที่ไม่ก้มหัวให้ตน คนที่เห็นว่าพวกของตนกำลังโกงกินประเทศชาติ อันเป็นสิ่งที่คนในประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นทุกประเทศ ไม่มีคนประเทศไหนที่สร้างชาติขึ้นมาให้มีรัฐบาลโดดเดี่ยวโดยไม่มีผู้คัดค้าน แม้แต่ประเทศเผด็จการก็ตามที
น่าสมเพชต่อนักการเมืองบางคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนด้วยการแสดงความคิดโง่ๆ ของตนออกมาให้ประจักษ์

การหยุดความวุ่นวายเหล่านี้มีเพียงหยุดคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ที่ทำตัวอยู่เหนือความเป็นคนของคนไทย ทั้งประเทศ
ประเทศไทยไม่ต้องการปกครองโดยเทวดาครับ