Breaking News
Loading...
วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551

วันดีวันร้ายก็มีผู้นำของประเทศออกมารำพึงรำพันผ่านกระบอกเสียงของรัฐบาลว่าลูกน้องถูกองค์กรอิสระรังแก และยังบอกอีกว่าองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบคนของรัฐนั้นมีที่มาที่ไปไม่ถูกต้อง เป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาอย่างไม่ถูกต้องเพราะมาจากการแต่งตั้งของคณะบุคคลที่ทำการปฏิวัติรัฐประหารและยึดอำนาจการปกครองประเทศ แล้วมาเลือกปฏิบัติ ทั้งที่อีกฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลก่นด่าสารพัดอย่างกลับไม่ดำเนินการจัดการกลับมาจ้องสอบสวนเอาความผิดกับลูกน้องตนที่ออกมาจัดรายการเพื่อตอบโต้
ขอประทานโทษที่ต้องสอบถามความเข้าใจกันนิดหน่อยว่าที่ผมเข้าใจน่ะมันผิดไปมากน้อยเพียงไร และจะได้รู้ว่าตัวเองโง่แค่ไหนครับ
ข้อแรก ผมเข้าใจว่าคณะบุคคลที่ทำการปฏิวัติรัฐประหารและยึดอำนาจการปกครองประเทศล้มล้างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศในขณะนั้น ประกาศ/คำสั่งทุกฉบับถือว่าเป็นกฎหมายที่ถูกต้องสมบูรณ์ในตัวของมันเองโดยไม่ต้องไปอ้างอิงรัฐธรรมนูญ(ที่ถูกล้มไป)
ข้อสอง องค์กรอิสระที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งของผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศในขณะนั้นจึงย่อมมีความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
ข้อสาม การที่บุคคลในคณะรัฐบาลทุกคนดำรงตนอยู่ได้ในขณะนี้ก็เพราะท่านเองเป็นผู้ย้ำนักย้ำหนาว่า มาจากการเลือกตั้งโดยการใช้สิทธิอันชอบธรรมของประชาชน แต่ท่านกลับไม่ได้สำนึกว่า กฎหมายเลือกตั้งที่ท่านกล่าวถึงนั้นก็มาจากการร่างของกลุ่มบุคคลที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาโดยผู้ที่ทำการปฏิวัติรัฐประหารเช่นกัน สรุปว่าถ้าองค์กรอิสระตามข้อสองไม่ถูกต้อง สภาพความเป็นรัฐบาลก็ย่อมไม่ถูกต้องเช่นกัน
ข้อสี่ การตรวจสอบลูกน้องของท่านจากองค์กรอิสระเป็นการตรวจสอบตามคำร้องเรียนของบุคคลอื่น... ว่า...ลูกน้องของท่านที่เป็นบุคคลในคณะรัฐบาลใช้สื่อของรัฐที่มาจากภาษีอากรประชาชนไปในทางที่ถูกที่ควรหรือไม่ ? และทำไปเพื่อให้เกิดประโยชน์กับใคร ? แต่ก็น่าจะดีนะเพราะท่านเองก็ชมนักชมหนาว่าพูดจาได้ไพเราะดีเลิศประเสริฐศรี ซึ่งหากเอาวิจารณญานของท่านมาตัดสินว่าดี ผมเองก็เห็นว่าสมควรแล้วเนื่องจากวิจารณญานของท่านมีอยู่จำกัด
ข้อห้า การที่องค์กรอิสระไม่เข้าไปตรวจสอบฝ่ายพันธมิตรที่มาด่ารัฐบาลนั้น ก็เพราะองค์กรอิสระไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปยื่นหน้าเสนอตัวไปจัดการกับเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนครับ ซึ่งนับว่าองค์กรอิสระนั้นยังรู้ประสาดีกว่าผู้ใหญ่บางคนมากนัก การกระทำความผิดทางกฎหมายหรือความไม่ถูกต้องในบ้านเมืองนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่หรือครับ? ถ้ามีใครโดนด่าแล้วแจ้งองค์กรอิสระไปตรวจสอบซะทุกเรื่อง ผมว่าตำรวจไทยคงตกงานแน่นอน
ข้อหก ท่านไม่ชอบหน้าองค์กรอิสระก็เพราะท่านเองก็มีเรื่องที่ถูกร้องเรียนว่ากระทำความผิดที่จะต้องได้รับการตรวจสอบเหมือนกัน
คนดีไม่หนีตำรวจ(ที่ดี)หรอกครับท่าน
การเมืองไทยมีที่มาที่ไปอย่างไร คนไทยมากคนที่รู้ดี
นักการเมืองไทยมีพฤติการณ์เป็นอย่างไร คนไทยมากคนก็รู้ดี
คนที่ไม่รู้ในเรื่องการเมืองไทยก็มีอยู่สองประเภทเท่านั้น คือ....คนโง่ กับ คนฉลาด