Breaking News
Loading...
วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

กระแสสถานการณ์
สถานการณ์บ้านเมืองในวันนี้ดูวุ่นวายสับสนก็เพราะมีคนเลวบางกลุ่มมาปลุกระดมปั่นหูผู้คนด้วยข่าวลวงสารพัดเรื่อง รวมไปถึงการปั่นสมองด้วยอำนาจเงิน ด้วยผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ คนเลวเหล่านั้นแม้ว่าจะมีความเลวเป็นสันดานแต่ก็ต้องให้ความเวทนาและแผ่ส่วนกุศลให้ไปเสีย เพราะถึงอย่างไรคนเหล่านั้นก็เป็น คน ที่ยังยึดติดอยู่กับความ โลภ โกรธ หลง มัวเมาในอำนาจ ซึ่งเป็นกิเลสของมนุษย์โดยธรรมชาติอยู่แล้ว คนเหล่านี้ไม่สนใจใยดีต่อความเดือดร้อน ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่น กับบ้านเมืองหรือประเทศชาติ มุ่งหวังเพียงแต่รักษาผลประโยชน์และอำนาจของตนเท่านั้น ไม่มีความจริงใจต่อผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นพวกพ้อง ลูกน้อง หรือแม้แต่บรรพบุรุษของตนเองก็ตามที
แต่ผู้ที่ควรแก่การสาปแช่งกลับเป็นผู้ที่ติดตามรับใช้สนองตัณหาแก่บุคคลเหล่านั้นต่างหากที่ไม่มีความคิดเป็นของตนเอง ก้มหน้าปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีสติ สัมปชัญญะที่สมบูรณ์ ไม่มีการพิจารณาไตร่ตรองถึงเหตุผลหรือความเหมาะความควร ที่สำคัญสูงสุดก็คือเป็นการปฏิบัติในสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างเจตนา โดยไม่หวั่นเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สินและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกไร้ระเบียบเช่นนี้
ใช่แล้วครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ อุดรธานี และ บุรีรัมย์ เมื่อ 24 กรกฎาคม 2551
ในสายตาของรัฐบาลมองว่าเป็นการเผชิญหน้าของกลุ่มชนสองกลุ่มที่มีความเห็นไม่ตรงกัน แต่ถ้าหากจะมองอย่างเป็นธรรมด้วยสายตาของคนกลางจะเห็นได้ชัดเจนว่า ใครผิดใครถูก โดยไม่ต้องไปมองย้อนไกลถึงความเป็นมาว่ามาจากเหตุนั้น เพราะอย่างนี้
แต่ควรจะมองเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานั้น กับภาพที่กลุ่มชายฉกรรจ์บุกจู่โจมฝ่าแนวกั้นของ เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัคร เข้าไปไล่ทุบตีเตะต่อยกระทืบผู้อื่นเหมือนสัตว์ป่า โดยที่ขณะนั้นยังไม่ได้มีการเริ่มปราศรัยโจมตีผู้ใดแม้แต่น้อย
การกระทำของกลุ่มคนเหล่านั้นเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายอย่างชัดแจ้ง ต่อหน้าผู้คนจำนวนมาก ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมากที่ไม่สามารถทำอะไรได้ นอกจากปล่อยให้เหตุการณ์เป็นไปตามกระแสสถานการณ์ จะมีคนตายได้อีกมากมายถ้าอีกฝ่ายมีการต่อสู้ขัดขวางเต็มที่ แต่ก็ไม่มีการต่อสู้เกิดขึ้น มีแต่การปกป้องชีวิตของตัวไว้ให้รอดเท่านั้น
เศร้าใจกับผู้คน พ.ศ.นี้ ทำตัวโดดเด่นเกินหน้าสรรพสัตว์ทั้งหลายเสียแล้ว บรรพบุรุษสร้างชีวิตมาให้แล้วกลับไม่บรรจุมันสมองใส่ไว้ในกระโหลกให้ด้วย หรือบางทีอำนาจเงินก็อาจจะมีส่วนในการทำลายเซลล์สมองได้เหมือนกันทำให้ขาดจิตสำนึกในความเป็นคน ไม่รู้จักคำว่าเหตุผล ไม่รู้จักคำว่ายับยั้งชั่ใจ ขาดสติโดยสิ้นเชิง
บางที อาจจะต้องมีการทบทวนถึงการบัญญัติศัพท์บางคำในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กันเสียใหม่
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ได้ช่วยให้อะไรๆ มันดีขึ้น เพราะปัญหานั้นเกิดจากตัวบุคคลผู้ที่ควรจะรักษากฎหมาย ควรจะคารพต่อกฎหมาย แต่สภาพทุกวันนี้ไม่มีกฎหมายฉบับใดมาตราใดที่จะทำให้ผู้คนบางกลุ่มหวั่นเกรงได้ กฎหมู่กำลังเพิ่มบทบาทขึ้นมาทุกขณะทุกเวทีที่มีการเรียกร้องสิทธิทั้งโดยชอบธรรมและสิทธิที่ไม่ชอบธรรม
จิตใต้สำนึกฝ่ายดีภายในใจ ความรู้สึกในคุณค่าของความเป็นคนและความสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินเท่านั้นที่จะยุติความผิดพลาดเหล่านี้ได้
บทความใหม่กว่า
Previous
This is the last post.